Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi- Online

eğitimler-(1)son.jpg

♦Nitel Araştırma Paradigması; Neden Nitel Araştırma Yaparız?

♦Nitel Araştırma Desenleri (Anlatı araştırması, durum çalışması, etnografya, eylem araştırması, fenomenoloji, gömülü teori vb.);

♦Nitel Araştırmalarda Katılımcı Seçimi (Katılımcı seçim teknikleri, desen ve katılımcı seçiminin uyumu vb.);

♦Nitel Veri Toplama Teknikleri (Görüşme, gözlem, doküman, artifact, günlük, görsel veriler vb.);

♦Nitel Veri Analizine Giriş (Temel kavramlar, kod, kodlama, kod geliştirme, kod türleri, veri ile kodlama ilişkisi, analiz, yaklaşımı desen ilişkisi, örnek analizlerin incelenmesi vb.);

♦Nitel Veri Analiz Yaklaşımları (Betimsel analiz, tümevarım analizi, tematik analiz, söylem analizi / eleştirel söylem analizi, nitel içerik analizi, narrative analiz, metafor analizi, sürekli karşılaştırmalı analiz vb.);

♦Nitel Araştırmalarda Raporlaştırma; Nitel Araştırmalarda Doğru Bilinen Yanlışlar (Yaygın hatalara örneklerin verilmesi vb.);

♦Örnek Makaleler Üzerinden Nitel Araştırma Desenlerinin İncelenmesi (Örnek çalışmalar üzerinden eğitimde ele alınan nitel desenlerin temel varsayımlarının kanıt temelli olarak nasıl yansıtıldığının incelenmesi).

 

  •  Akademik eğitimlerimize katılan kursiyerlerimize 'Katılım Sertifikası' verilmektedir.

Satın Al

GünBaşlıkAçıklama
1Nitel Araştırma Paradigması; Neden Nitel Araştırma Yaparız ?Nitel Araştırma Desenleri (Anlatı araştırması, durum çalışması, etnografya, araştırması, fenomoloji, gömülü teori vb.); Nitel Araştırmalarda Katılımcı Seçimi (Katılımcı seçim teknikleri, desen ve katılımcı seçiminin uyumu vb.);
1Nitel Veri Toplama Teknikleri(Görüşme , gözlem, döküman, artifact, günlük, görsel veriler vb.)Nitel Veri Analizine Giriş(Temel kavramlar, kod, kodlama,kod geliştirme, kod türleri, veri ile kodlama ilişkisi, analiz, yaklaşımı desen ilişkisi, örnek analizlerin incelenmesi vb.); Nitel Veri Analiz Yaklaşımları (Betimsel analiz, tümevarım analizi, tematik analiz, söylem analizi / eleştirel söylem analizi, nitel içerik analizi, narrative analiz, metafor analizi, sürekli karşılaştırmalı analiz vb. )
2Nitel Araştırmalarda Raporlaştırma; Nitel Araştırmalarda Doğru Bilinen YanlışlarYaygın hatalara örneklerin verilmesi vb. ; Örnek makaleler üzerinden nitel araştırma desenlerinin incelenmesi (Örnek çalışmalar üzerinden eğitimde ele alınan nitel desenlerin temel varsayımlarının kanıt temelli olarak nasıl yansıtıldığının incelenmesi).

Eğitim

Nitel Araştırma
Yöntemleri Eğitimi

Başlangıç Tarihi

7 Kasım

Bitiş Tarihi

8 Kasım

Eğitim Yeri

Online

Eğitim Ücreti

525 TL


♦ Toplam eğitim saati 12 saat olarak belirlenmiştir.
 

Satın Al


  • Kesin kayıtları yapılan Eğitimlerin iptali durumunda ücret iadesi yapılmaz. Yapılan kayıtlar bir sonraki Akademik Okul'a kaydırılır.
Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam