Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Meta-tematik Analiz Eğitimi- Online

eğitimler-(1)son.jpg

*Meta-tematik analiz, belirlenmiş bir araştırma konusunda ulusal ve/veya uluslararası alanda nitel kapsamda yürütülmüş, doküman incelemesine dayalı toplanan araştırmalardaki verilerin ortak bir düzlemde ele
alınarak yeniden tema ve kodlar şeklinde ifade edilmesi ve anlam kazandırılması olarak açıklanabilir. 

 

 •  Akademik eğitimlerimize katılan kursiyerlerimize 'Katılım Sertifikası' verilmektedir.

Başvur

GünBaşlıkAçıklama
1

Meta-Tematik Analiz
Eğitimi

 • Meta-tematik analizin tanımı, çalışmalardaki kullanımı
 • Araştırmacıların meta-tematik analiz çerçevesinde
  belli kriterlere dayalı olarak ulaştıkları çalışmalarda birbirine yakın ve birbiriyle alakalı olduğunu düşündükleri
  kodların kategorileştirilerek belli temalar altında toplanması ve/ya ham verileri değerlendirerek yeniden
  kodlar ve temalar üretmesi süreci
 • Analiz sürecinin belli aşamalardan meydana geldiği
  ve bu aşamaların neler olduğu uygulamalı olarak anlatılacaktır
   

Eğitim

META-TEMATİK ANALİZ EĞİTİMİ- Online

Başlangıç Tarihi

9 Temmuz 2020

Bitiş Tarihi

10 Temmuz 2020

Eğitim Yeri

Online

Eğitim Ücreti

260 TL


♦ Toplam eğitim saati 6 saat olarak belirlenmiştir. 

Satın Al

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam