Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Lısrel İle Yapısal Eşitlik Modellemesi- Online

eğitimler-(1)son.jpg

* Yapısal eşitlik modellerinin tahmini ve model uyumunun değerlendirilmesi
* Doğrulayıcı faktör modelleri
* ISREL: Ölçüm modeli
* Ölçüm modeli sonuçlarının yorumlanması
* LISREL: Yapısal modelin elde edilmesi
* SIMPLIS ile analiz
- Uygulama 1: Ölçüm modeli, Uygulama
- Uygulama 2: Tek Faktörlü Konjenerik Ölçüm Modeli
- Uygulama 3: DFA Modeli
- Uygulama 4: LISREL’de karşılaşılan uyarılar
* LISREL: Çok değişkenli normallik testi
* LISREL: Ordinal değişkenli yapısal eşitlik modellemesi

 •  Akademik eğitimlerimize katılan kursiyerlerimize 'Katılım Sertifikası' verilmektedir.

Satın AL

GünBaşlıkAçıklama
1

YEM’E İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR ve 1. DÜZEY DFA

 • Faktör ve Regresyon Analizi ile Yapısal Eşitlik Modellerinin (YEM) ilişkisinin Açıklanması.
 • YEM’e İlişkin Kavramların Ve Sembollerin Açıklanması
 • LİSREL Yazılımının Tanıtılması (Veri aktarımı, söz dizimi yazılı vb.)
 • 1. DÜZEY Doğrulayıcı Faktör Analizi’nin (DFA) açıklanması,  LISREL ile Örneklendirilmesi ve Çıktılarının Yorumlanması
 • Örnekler Uygulamalar
1

2. DÜZEY DFA ve GÖZLENEN DEĞİŞKENLER İÇİN YEM

 • 2. Düzey DFA’nın açıklanması, LISREL ile Örneklendirilmesi ve Çıktılarının Yorumlanması
 •  Gözlenen Değişkenler Üzerinden YEM Çalışmalarının Açıklanması,  LISREL ile Örneklendirilmesi ve Çıktılarının Yorumlanması
 •  Örnek Uygulamalar
2

GİZLİ DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEN YEM

 • Gizil Değişkenler Üzerinden YEM Çalışmalarının Açıklanması, LISREL ile Örneklendirilmesi ve Çıktılarının Yorumlanması
 • 2 aşamalı YEM uygulamalarının açıklanması, LISREL ile örneklendirilmesi ve çıktılarının yorumlanması
 • Örnek Uygulamalar
2

 ARACILIK TESTLERİ VE SIRALAMA VERİLERİ ÜZERİNDEN YEM

 • Yaygın Kullanılan Aracılık testlerinin açıklanması, LISREL ile örneklendirilmesi ve çıktılarının yorumlanması
 • Sıralama Düzeyindeki Veriler için LISREL ile YEM uygulamaları
 • LISREL ile çoklu grup DFA ve ölçme değişmezliği çalışmaları                    
  ( zaman kalırsa veya grubun talebine göre)
 • YEM sürecinde LISREL kullanımına ilişkin pratik bilgiler
 • Örnek Uygulamalar

Eğitim

Yapısal Eşitlik
Modellemesi, LISREL
Eğitimi

Başlangıç Tarihi

20 Şubat 2021

Bitiş Tarihi

21 Şubat 2021

Eğitim Yeri

Online

Eğitim Ücreti

  550 TL

♦ Toplam eğitim saati 12 saat olarak belirlenmiştir.
 

Satın Al


 • Kesin kayıtları yapılan Eğitimlerin iptali durumunda ücret iadesi yapılmaz. Yapılan kayıtlar bir sonraki Akademik Okul'a kaydırılır.
Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam