ALT AÇIKLAMALISREL

Yapısal eşitlik modellerinin tahmini ve model uyumunun değerlendirilmesi, doğrulayıcı faktör modelleri, LISREL: Ölçüm modeli, ölçüm modeli sonuçlarının yorumlanması, düzeltme indekslerinin kullanılması, LISREL: Yapısal modelin elde edilmesi, yapısal modele ilişkin sonuçların değerlendirilmesi, SIMPLIS ile analiz, Uygulama 1: Ölçüm modeli, Uygulama 2: Tek Faktörlü Konjenerik Ölçüm Modeli, Uygulama 3: DFA Modeli, Uygulama 4: LISREL’de karşılaşılan uyarılar, LISREL: Çok değişkenli normallik testi, LISREL: Ordinal değişkenli yapısal eşitlik modellemesi.

Anı yayıncılık websitesinden proforma isteğinde bulunarak temin edebilirsiniz. Please click.Okunma: 749
Tarih: 01.01.1970 02:00