Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Lısrel

egitimler_bnr.jpg
egitimler_bnr.jpg

LISREL nedir?

Son 55 yıldır LISREL modeli, yöntemleri ve yazılımı; yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile anılmaktadır. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) son dönemlerde sosyal bilimlerde en önemli veri analiz tekniklerinden biri olmuştur. YEM, sosyal bilimlerde teorilerin formüle edilmesi ve değişkenler arasındaki karmaşık ilişki yapılarının bir model yardımıyla açıklanmasında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Yapısal eşitlik modellemesindeki amaç teorik olarak kurulan modellerin veri tarafından desteklenip desteklenmediğinin ortaya konmasıdır.

Psikoloji ve psikometrideki faktör analizinin gelişimi ve temel olarak ekonometrideki eşanlı eşitlik modellerinin gelişimi bu modelleme yaklaşımının ortaya çıkmasına ve gelişmesine olanak sağlamıştır. Günümüzde YEM, teorik ve uygulamalı istatistiksel araştırmalarda etkin bir araç olarak kullanılmaktadır.

Windows için Lisrel yazılımının en son çıkan sürümleri sadece yapısal eşitlik modellemesi ile sınırlı kalmamaktadır. En son sürüm olan Lisrel 9.2 aşağıda belirtilen istatistiksel uygulamaların hepsini içermektedir:

- Lisrel : Yapısal eşitlik modellemesinde
- Prelis : Veri manipülasyonu ve temel istatiksel analizlerde
- Multilev: Doğrusal ve doğrusal olmayan sıradüzensel modellemelerde
- Surveyhglim: Genelleştirilmiş doğrusal modellemelerde
- MapGlim: Çoklu seviye veriler ile genelleştirilmiş doğrusal modellemelerde kullanılır.

LISREL nasıl alınır?

Anı yayıncılık websitesinden proforma isteğinde bulunarak temin edebilirsiniz.

Satın Al


 

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam