Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Cma

egitimler_bnr.jpg
egitimler_bnr.jpg

Meta-Analiz nedir?

Meta-analiz, farklı çalışmalardan elde edilen verilerin birleştirilmesi için kullanılan bir istatistik yöntemidir. Bir uygulamanın etkisi/sonuçları birbirinden farklı iki çalışmada ortaklık gösteriyorsa, meta-analiz yöntemi bu ortaklığı ortaya çıkarabilir ya da ortaklık yerine farklılaşma söz konusuyla bunun nedenini bulmak için kullanılabilir.

Ne için kullanılır ?

Bir varsayımın geçerliliğinin sadece tek bir araştırmaya dayandırılması sağlıklı bir sonuç vermez. Birbiriyle bağıntılı bir dizi araştırma boyunca elde edilen bilgileri sentezleyebilmek için bir yönteme ihtiyaç duyulur. Özellikle nitel araştırmalar sözel ifadelere odaklandığı için bir konuda çok fazla sayıda çalışmayı incelemek gerekebilir. Ancak, meta-analizde kullanılan formüller böylesi araştırmalarda araştırmacıya büyük bir kolaylık sağlar.

Kimler kullanır?

Farmakoloji, eğitim, psikoloji, ceza davaları alanında uygulamalı araştırmaya başvuran uzmanlar, klinisyenler sürece en iyi hangi müdahalenin uygun düşeceğine karar vermek için meta-analizi kullanabilir. Meta-analiz ayrıca, sosyoloji, sosyal psikoloji, finans, ekonomi, siyaset bilimi, pazarlama, ekoloji, genetik gibi birbirinden farklı alanlarda elde edilen verileri değerlendirecek temel araştırmalar için de kullanlabilir. Kısaca, deneysel/uygulamalı herhangi bir bilim dalında yapılmış birçok çalışmayı birleştirerek genel etkiyi tespit edebilmek için meta-analiz yöntemine başvurulabilir. CMA’nın arayüzü, yazılımı ilk defa kullanacak araştırmacılar da düşünülerek tasarlanmıştır.

Satın Al


 

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam