Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Tüketici Sözleşmesi

Tüketici Sözleşmesi

YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANIMI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: SÖZLEŞME KAPSAMI

İşbu sözleşme, ANI YAYINCILIK EĞT. DAN. REK. KIR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Sözleşmede “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) “Yazılım Ürünlerinin Satış Sözleşmesi”nin devamı niteliğindedir. 

02.01.2022 tarihli satış sözleşmesinde belirtilen yazılım ürününün veya ürünlerinin kullanım, yenileme, güncelleme, lisans hakları konusunda YÜKLENİCİ ile satış sözleşmesinde açık unvanı ve adresi yazılı MÜŞTERİ'nin karşılıklı sorumluluk ve haklarını tarif eder.

 

MADDE 2: KULLANIM LİSANSI KAPSAMI

2.1. Kullanım lisansı MÜŞTERİ'ye, yazılımları, satış sözleşmesinde belirtilen kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla bilgisayarına kurma ve kullanma hakkı verir.

2.2. Yazılımın lisansta belirtilenden fazla bilgisayarda ve belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın alınmalıdır.

2.3. Kullanım lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması ve kullanılması haklarını kapsar.

2.4. MÜŞTERİ, yazılımları ödünç vermek, kopyalamak, çoğaltmak, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz.

2.5. Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı YÜKLENİCİ’ye aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

2.6. MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.

 

MADDE 3: ANI YAYINCILIK EĞT. DAN. REK. KIR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SORUMLULUKLARININ SINIRLANDIRILMASI

3.1. ANI YAYINCILIK EĞT. DAN. REK. KIR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ilgili yazılımın satış temsilcisi olup, asıl sağlayıcı olan (QSR, SSI Inc., VERBI GmbH, Biostat Inc. vb.) firmalar, gelecekte kullanım koşullarında, lisanslama ve satış konularında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikten YÜKLENİCİ sorumlu değildir.

3.2. YÜKLENİCİ tarafından satışı yapılan ürünlerinin kullanım süresi, proforma faturada belirtildiği gibidir.

3.3. YÜKLENİCİ, donanım veya işletim sistemi arızalarından, veri tabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, elektrik problemlerinden, virüs bulaşmasından, çevresel faktörlerden, diğer program-lardan ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından ve yazılım hatalarından sorumlu tutulamaz.

3.4. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından MÜŞTERİ sorumlu-dur. YÜKLENİCİ, elektronik ortamda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti edemez.

3.5. Taraflar, YÜKLENİCİ’nin bu sözleşme konusu ile yazılımlar üzerinde MÜŞTERİ'ye yalnızca “kullanım lisansı” verdiğini, ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar konularında YÜKLENİCİ’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat, özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 4: SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ

4.1. YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ'nin kullanım lisansını satın aldığı tarihten itibaren MÜŞTERİ’yi çözüm ortaklarının destek birimlerine yönlendirir ve iletişim kurmalarını sağlar. YÜKLENİCİ, temsilcisi olduğu, satış yaptığı yazılımların asıl üreticilerinin üretim ve satış politikalarına göre hareket eder, bunlardan gerekli gördüklerini MÜŞTERİ ile paylaşır.

4.2. YÜKLENİCİ, önceden haber vermeksizin yazılımlarda ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini satışa çıkarma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu yeni versiyon veya sürümü ve yeni yazılı dokümanı ancak, fiyat listelerinde ve yönergelerde belirtilecek olan “yeni versiyona/sürüme geçiş” bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla elde edebilir.

4.3. YÜKLENİCİ, yeni çıkan versiyon veya sürümlerin MÜŞTERİ'nin mevcut lisans, donanım ve işletim sistemi ile çalışacağını hiçbir şart ve şekil altında taahhüt etmez.

4.4. Yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veri tabanı ve iletişim ağı yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek, YÜKLENİCİ’nin görev ve sorumluluğuna girmez.

 

MADDE 5: SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1. Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi, başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer:

MÜŞTERİ'nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde, MÜŞTERİ'nin YÜKLENİCİ haklarını ihlal etmesi halinde;

5.2. MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın yazılımı satın aldığı YÜKLENİCİ’ye teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

5.3. Sözleşmenin bozucu şartla sona ermesi halinde, MÜŞTERİ'nin bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu “bilgisayar yazılımını kullanma lisans bedeli”, sözleşme akit tarihinden sona erme tarihine kadar olan süreyi kapsayan “süreli kullanma lisans bedeline” dönüşür. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ'nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsup edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ'nin bu bedeli YÜKLENİCİ’ye ödeme yükümlülüğü devam eder.

5.4. Mevzuat uyarınca MÜŞTERİ aşağıdaki hallerde cayma ve iade hakkını kullanamaz:

5.4.1. Müşterinin isteğiyle kişiye özel olarak üretilen yazılım ürünleri, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler,

5.4.2. Kopyalanması mümkün olan ürünlerin paketinin açılması (Yazılım Programları, CD, DVD vb.)

5.4.3. Elektronik ortamda anında (uzaktan) ifa edilen yazılım hizmetleri veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

5.4.4. Yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, cayma hakkı ve ürün iadesi dışındadır.

 

MADDE 6: GENEL HÜKÜMLER

6.1. Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticarî diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.

6.2. YÜKLENİCİ’nin MÜŞTERİ’ye ilettiği proforma faturada belirlediği fiyatlar, 3 (üç) iş günü geçerlidir. YÜKLENİCİ, fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

6.3. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı, sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

6.4. MÜŞTERİ'nin satış sözleşmesinde belirtmiş olduğu adres akdi, tebligat adresi olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda satış yapılan yazılımın fatura teslimat adre-sidir.

6.5. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda T.C. Kanunları uygulanır.

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam