Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Bap - Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuruları

Bap - Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuruları

Başvuracağınız Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında ihtiyacınız olabilecek yazılımlarımızı yazılım alımı olarak; eğitimlerimizi ise hizmet alımı olarak gösterebilmeniz için gerekli olan yazılım ve eğitim proformalarımızı sitemiz üzerinden isteyebilirsiniz. Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki kısa tanıtım yazısından okuyabilirsiniz.

Her üniversitede Bilimsel Araştırma Projelerine yönelik başvuruları alan, değerlendiren ve kabul durumunda süreci koordine eden Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi bulunmaktadır. Yapılan başvurular üniversitelerin kurduğu komisyonlar ve alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilir. Kabul edilen projelerin ilerleme raporları, izleme jürileri tarafından belli zaman aralıklarında incelenir ve değerlendirilir.

BAP projelerinde projeye başkanlık yapan en yetkili kişi proje yürütücüsüdür. Üniversitelerin birçoğunda proje yürütücüsü olmak için doktora mezunu olması şartı bulunur. Projeler, proje yürütücüsü dışında, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşur. Projede yer alan akademisyenler farklı üniversitelerden de katılarak bir proje grubu oluşturabilirler. Proje gruplarının sayısı değişiklik gösterse de genelde 6-8 kişidir. Projenin süresi de projeden projeye farklılık gösterse de genelde 1-2 yıl olmaktadır.

BAP projelerinin bütçeleri proje yürütücüsü tarafından belirlenir, ilgili komisyon tarafından değerlendirilir. Belirli bir bütçeyi aşan projelerde, proje bitiminde yayın yapılması gerekmektedir. Bütçe miktar değişiklik gösterse de genelde 30-40 bin TL'den fazla bütçeye sahip projeler, proje tamamlandığında bir yayın yapmalıdırlar. Üniversitenin kaynaklarından sağlanan BAP projesinin bütçesi, aşağıdaki belirtilen masraflar için harcama olarak kullanılabilir.

-Proje için (eğitim, danışmanlık ve akademik çeviri isteklerinizi bu kalemde gösterebilirsiniz) hizmet alımı
-Proje için gerekli bilgisayar ve yazılım alımı (yazılım isteklerinizi bu kalemde gösterebilirsiniz)
-Proje için gerekli olan makine araç gereç vs. alımı
-Proje için gerekli saha araştırmaları
-Proje için sempozyum katılımı

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam