META ANALİZİ & CMA

Bölüm-I: Meta-analiz nedir? Diğer sistematik analiz yöntemlerinden farkı nedir? Bir meta-analiz çalışmasının işleyişi nasıldır? Etki büyüklüğü nedir? Çeşitleri nelerdir? Nerelerde kullanılır? Çalışma ağırlığı nedir? Meta-analizdeki önemi? Etki büyüklüğü ve p değeri karşılaştırması?

Heterojenlik ve istatistiği (tanımlama ve ölçme), Veri çeşitleri (ort., ikili, korelasyon) Etki büyüklüğü hesaplamaları, Etki modelleri (Sabit ve Rastgele) Meta-analiz grafiklerini detaylı inceleme, Tahmin aralığı tahmini Altgrup analizleri, Meta- regresyon, Çoklu sonuçlar ve zaman noktaları Yayın yanlılığı ve istatistiği,

Yayın yanlılığı diyagramlarının detaylı incelenmesi, Kümülatif meta-analiz, Meta-analiz uygulamak ne zaman mantıklıdır? Meta-analize yönelik eleştiriler ve yanıtlar Bölüm-lI:En kapsamlı Meta-analiz

Yazılımı: CMA programına adım adım veri girişi, Verilerin analizi, Grafik oluşturma, Çıktı alma (kağıt ve dijital), Sunuda PPT ve CMA programı üzerinde eş zamanlı uygulama, Menüler ve ikonların tanımı ve kullanımı, Grafik okuma ve düzenleme,

Çoklu veri girişi ve analizleri, Moderatör ve çoklu sonuçlar veri girişi ve analizleri, Programa genelinde kişiselleştirmeler, Tüm grafik, tablo ve diyagramların oluşturulması, yorumlanması, Excel den veri aktarma, sonuçları word'e aktarma, CMA dosyasını açma, kaydetme, yazdırma Bölüm-lll: Bir Meta-analiz ürünü (tez, makale..) için Uygulamalı Örnek proje çalışmasıOkunma: 1921
Tarih: 01.01.1970 02:00