LISREL 9.1 İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ

Yapısal eşitlik modellerinin tahmini ve model uyumunun değerlendirilmesi, doğrulayıcı faktör modelleri, LISREL: Ölçüm modeli, ölçüm modeli sonuçlarının yorumlanması, düzeltme indekslerinin kullanılması, LISREL: Yapısal modelin elde edilmesi, yapısal modele ilişkin sonuçların değerlendirilmesi,

SIMPLIS ile analiz, Uygulama 1: Ölçüm modeli, Uygulama 2: Tek Faktörlü Konjenerik Ölçüm Modeli, Uygulama 3: DFA Modeli, Uygulama 4: LISREL’de karşılaşılan uyarılar, LISREL: Çok değişkenli normallik testi, LISREL: Ordinal değişkenli yapısal eşitlik modellemesi.Okunma: 966
Tarih: 01.01.1970 02:00