EYLEM ARAŞTIRMASI

Eylem araştırması; pek çok disiplin alanında problem çözmeye yönelik olarak gerçekleştirilen sistematik, yansıtmalı ve işbirlikli sorgulamadır.

Uygulamacı/araştırmacı uygulamanın kalitesini artırmak için veri toplarlar.

Ölçme, keşfetme, araştırma, tartışma, belgelendirme, değerlendirme, analiz etme, iyileştirme ve gözden geçirme döngüsel eylemler olarak gerçekleşir.

Bu çalıştayın ilk bölümünde; eylem araştırmasının tarihi, tanımları, varsayımları, özellikleri, sınıflamaları, diyalektik döngüsü, geçerliği, güvenirliği, analizi ve etik konuları betimlenmektedir.

Çeşitli disiplin alanlarında gerçekleştirilmiş eylem araştırması örnekleri sunulmaktadır.

İkinci bölümde ise ilk olarak bir eylem araştırması önerisinin kapsamı anlatılmaktadır.

Sonra eylem araştırması planlaması için gruplar yönlendirilmekte ve önerilen eylem araştırması planları tartışılarak uygulamaya hazırlık yapılmaktadır.Okunma: 2103
Tarih: 27.02.2015 20:26