2019 02 Anı Yayıncılık Akademik Okul

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık


TEMEL İSTATİSTİK, SPSSDeğişken ve Ölçek Türleri, Hazır Yazılımlarda Değişken Tanımlanması Ve Veri Girişi, Hazır Yazılımların Genel Tanımı, Betimsel İstatistik, Normallik Analizi, Tek Örneklem t-Testi, Bağımsız Örneklemler için t-testi, Bağımlı Örneklemler için t-Testi, Varyans Analizi, Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Parametrik Olmayan İstatiksel Yöntemler, Güvenirlilik Analizi, Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi


Gün Başlık Açıklama
1 - 2 Değişken ve Ölçek Türleri Hazır yazılımlarda değişken tanımlanması ve veri girişi hazır yazılımların genel tanıtımı, betimsel istatistik, normallik analizi, tek örneklem t-testi, bağımsız örneklemler için t-testi, bağımlı örneklemler için t-testi, Varyans analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, çoklu regresyon analizi, oarametrik olmayan istatistiksel yöntemler, güvenirlilik analizi, temel bileşenler analizi, faktör analizi

Eğitim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Yeri