2019 02 Anı Yayıncılık Akademik Okul

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık


Nvivo 12 Başlangı DüzeyiNvivo Programı çalışma alanı ve arayüz tanıtımı (Örnek proje üzerinden),NVİvo 12 ile Proje Oluşturma ve Verileri Analize Hazırlama, Proje oluşturulması.


Gün Başlık Açıklama
1 Nitel Veri Analizine ve NVivo’ya Giriş Nitel veri analizine genel bakış

Nitel veri analizi gerçekleri

Nitel veri analizi yaklaşımları

Nitel veri analizi için bilgisayar programlarının kullanımı

Nitel veri analizi süreci ve aşamaları

NVivo 12 Programının genel tanıtımı

NVivo 12 Programı çalışma alanı ve arayüz tanıtımı (Örnek proje üzerinden)

1 NVivo 12 ile Proje Oluşturma ve Verileri Analize Hazırlama Proje oluşturulması (Hazır veriler üzerinden örnek uygulama yapılacaktır)

Veri kaynaklarının (Sources: Metinler, ses kayıtları, video kayıtları, resim ve diğer formatlar) programa yüklenmesi

Analiz yaklaşımına göre veri kaynaklarının (Sources) yapılandırılması

Verileri analize hazırlarken memo ve annotation’ların oluşturulması

2 NVivo 12 ile Verilerden Kodlara Ulaşma Kodlama sürecinin gerçekleştirilmesi (node’ların ve ilişkilerin oluşturulması, tematik kodlama, kodlanmış verilerin geri çağrımı, tekrar kodlama, kodların düzenlemesi, memo ve annotationların oluşturulması vb.)
2 NVivo 12 ile Bulguların Sunumu Proje içi sorgulamaların yapılması (metin, sözcük sıklığı sorgulama)

Rapor, grafik ve map oluşturma


Eğitim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Yeri