Notice: Undefined index: cerez in /home/aniegitim.com.tr/httpdocs/action/connection.php on line 30
Anı Yayıncılık Akademik Okul

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık


LISREL 9.2 İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYapısal eşitlik modellerinin tahmini ve model uyumunun değerlendirilmesi, doğrulayıcı faktör modelleri, LISREL: Ölçüm modeli, ölçüm modeli sonuçlarının yorumlanması, düzeltme indekslerinin kullanılması, LISREL: Yapısal modelin elde edilmesi, yapısal modele ilişkin sonuçların değerlendirilmesi.

SIMPLIS ile analiz, Uygulama 1: Ölçüm modeli, Uygulama 2: Tek Faktörlü Konjenerik Ölçüm Modeli, Uygulama 3: DFA Modeli, Uygulama 4: LISREL’de karşılaşılan uyarılar, LISREL: Çok değişkenli normallik testi, LISREL: Ordinal değişkenli yapısal eşitlik modellemesi.


Gün Başlık Açıklama
1-2 LISREL

Yapısal eşitlik modellemesinin tarihçesi

Yapısal eşitlik modellemesinin mantığı

Yapısal eşitlik modellemesinin kullanıldığı durumlar

Path analizi

Yapısal model (Gizil değişken modeli) ve ölçüm modeli

Tahmini Kovaryans Matrisi

Yapısal Eşitlik Modellinin Tanımlanması

Yapısal Eşitlik Modellerinin Tahmini ve Model Uyumunun Değerlendirilmesi

Yapısal Eşitlik Modellerinin Tahmini

En Çok Olabilirlilik Metodu

Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler Metodu

Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Metodu

Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Metodu

Modelin Değerlendirilmesi ve Uyum Ölçütleri

Örneklem Büyüklüğü

Çok Değişkenli Normallik Varsayımı

Doğrulayıcı Faktör Modelleri

Doğrulayıcı Faktör Modelleri

DFA Modelinin Tanımlanması

LISREL İle Başlangıç

LISREL: Veri Girişi

LISREL: Veri Türetme

LISREL: Grafiksel Kullanıcı Ara yüzü

Yeni PTH Penceresi

Setup Menüsü

PTH penceresinin grafik bölümü

LISREL: Ölçüm Modeli ve Yapısal Modelin Oluşturulması

LISREL: Ölçüm Modeli

Ölçüm modeli sonuçlarının yorumlanması

Düzeltme İndekslerinin Kullanılması

LISREL: Yapısal Modelin Elde Edilmesi

Yapısal Modele İlişkin Sonuçların Değerlendirilmesi

LISREL: SIMPLIS ile Analiz

Uygulama 1: Ölçüm Modeli

Uygulama 2: Tek Faktörlü Konjenerik Ölçüm Modeli

Uygulama 3: DFA Modeli

Uygulama 4: LISREL’ de Karşılaşılan Uyarılar

LISREL: Çok Değişkenli Normallik Testi

LISREL: Ordinal Değişkenli Yapısal Eşitlik Modellemesi


Eğitim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Yeri