Notice: Undefined index: cerez in /home/aniegitim.com.tr/httpdocs/action/connection.php on line 30
Anı Yayıncılık Akademik Okul

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık


EYLEM ARAŞTIRMASI



Eylem araştırması; pek çok disiplin alanında problem çözmeye yönelik olarak gerçekleştirilen sistematik, yansıtmalı ve işbirlikli sorgulamadır.

Uygulamacı/araştırmacı uygulamanın kalitesini artırmak için veri toplarlar.

Ölçme, keşfetme, araştırma, tartışma, belgelendirme, değerlendirme, analiz etme, iyileştirme ve gözden geçirme döngüsel eylemler olarak gerçekleşir.

Bu çalıştayın ilk bölümünde; eylem araştırmasının tarihi, tanımları, varsayımları, özellikleri, sınıflamaları, diyalektik döngüsü, geçerliği, güvenirliği, analizi ve etik konuları betimlenmektedir.

Çeşitli disiplin alanlarında gerçekleştirilmiş eylem araştırması örnekleri sunulmaktadır.

İkinci bölümde ise ilk olarak bir eylem araştırması önerisinin kapsamı anlatılmaktadır.

Sonra eylem araştırması planlaması için gruplar yönlendirilmekte ve önerilen eylem araştırması planları tartışılarak uygulamaya hazırlık yapılmaktadır.


Gün Başlık Açıklama
2 Eylem araştırması yöntemiyle gerçekleştirilmiş makale analizi yapma Eylem araştırması değerlendirme aracı kapsamı tanıtlamaktadır. Bu aracı kullanarak bir gün önce kendilerine verilen makalenin analizi gerçekleştirilmektedir. Sonunda, katılımcıların kendi araştırmaları ile ilgili soruları varsa eylem araştırmalarının özellikleri dikkate alınarak tartışılmaktadır. Ayrıca katılımcıların katılmış oldukları bu uygulamayı, onların önerilerinin bir sonraki çalışmaya ışık tutacağı bildirilerek, değerlendirmeleri istenmektedir.
2 Eylem araştırması önerisi tasarlama İlk olarak bir eylem araştırması önerisinin kapsamı anlatılmaktadır. Sonra eylem araştırması planlaması için gruplar yönlendirilmekte ve önerilen eylem araştırması planları tartışılarak uygulamaya yönelik eylem araştırması tasarımı yapılmaktadır.
1 Eylem araştırması örneklerinin incelenmesi Çeşitli disiplin alanlarında gerçekleştirilmiş eylem araştırması örnekleri sunulmaktadır. Birinci bölümde anlatılanların ışığında her bir örnek incelenmektedir. Bu bölümün sonunda katılımcılara yayımlanmış bir eylem araştırması makalesi verilmektedir. Ödev olarak bu makaleyi ertesi günü için okumaları istenmektedir.
1 Eylem araştırmasının tanıtımı Bilim, bilimsel temelli araştırma, bilimsel yöntemlerinin paradigmalara göre sınıflandırılması eylem araştırmasının eylem araştırmasının tarihi, tanımları, varsayımları, özellikleri, sınıflamaları, diyalektik döngüsü, veri toplama teknikleri, analizi, geçerliği, güvenirliği ve etik konuları betimlenmektedir.

Eğitim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Yeri