2019 02 Anı Yayıncılık Akademik Okul

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık


ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKGüçlü ve karmaşık istatistiksel modellere dayalı çok değişkenli istatistiksel teknikler, geniş bir veya birkaç değişken kümesini aynı anda modelleme imkanı sağlamaktadır. Bu teknikler, tip I hatanın azaltılması ve analizin gücünün artırılmasında etkilidir. Dolayısıyla elde edilen sonuçların sağlamlığı ve titizliği daha yüksek olmaktadır. Bununla birlikte bu tekniklerin kullanılması mutlaka bir uzmanlık gerektirmektedir.

Bu kapsamda bu eğitimde, çok değişkenli istatistiksel tekniklerin kuramsal temellerinin ve yapısının tartışılmasının yanı sıra “Karma Model ANOVA”, “Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)”, “Diskriminant Fonksiyon Analizi ”, “Temel Bileşenler Analizi”, “Faktör Analizi” ve “Kümeleme Analizi” teknikleri tanıtılacaktır. Örnek uygulama ve analizlerde SPSS 24.0 programı ve R 3.5.0 yazılımı kullanılacaktır.


Gün Başlık Açıklama
1 - 2 Güçlü ve karmaşık istatiksel modellere dayalı çok değişkenli istatiksel teknikler Geniş bir veya birkaç değişken kümesini aynı anda modelleme imkanı sağlamaktadır. Bu teknikler, tip I hatasının azaltılması ve analizin gücünün artırılmasında etkilidir. Dolayısıyla elde edilen sonuçların sağlamlığı ve titizliği daha yüksek olmaktadır. Bununla birlikte bu tekniklerin kullanılması mutlaka bir uzmanlık gerekmektedir. Bu kapsamda bu eğitimde, çok değişkenli istatiksel tekniklerin kuramsal temellerinin ve yapısının tartışılmasının yanı sıra "Karma Model ANOVA","Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)","Diskriminant Fonksiyon Analizi","Temel Bileşenler Analizi","Faktör Analizi" ve "Kümeleme Analizi" teknikleri tanıtılacaktır. Örnek uygulama ve analizlerde SPSS 24.0 programı ve R 3.5.0 yazılımı kullanılacaktır.

Eğitim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Yeri