2019 02 Anı Yayıncılık Akademik Okul

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık


NVIVO 12 İleri DüzeyBu eğitim, temel düzey Nvıvo kullanımı eğitimine katılmış araştırmacılar ve/veya gerçek bir araştırmanın verilerinin analizinde yazılım kullananlar için düzenlenmiştir.

Nvivo programının kullanımına ilişkin hatırlatmalar, ileri düzeyde bazı verilerin girişi ve program üzerinden analiz edilmesi ve karşılaştırması yapılacaktır.

Eğitim giriş düzeyinde bir eğitim olmayıp, katılımcıların kendi verilerini Nvivo kullanarak analiz edebilecekleri, tartışabilecekleri, yorumlayabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu ortam kimi zaman bireysel kimi zaman ise grup çalışmaları şeklinde yürütülecektir.


Gün Başlık Açıklama
1 Nvivo 12 Programının Kullanımına İlişkin Hatırlatmalar İleri Düzeyde Bazı Verilerin Girişi ve Örnek Veriler Üzerinden Analiz Edilmesi

Sınıflandırmalar (Classifications)

Attribute değerleri üzerinde çalışma

1 Nvivo 12 Programının Kullanımına İlişkin Hatırlatmalar İleri Düzeyde Bazı Verilerin Girişi ve Örnek Veriler Üzerinden Analiz Edilmesi

Sınıflandırmalar (Classifications)

Attribute değerleri üzerinde çalışma

2 İleri Düzey Sorgulamaların Gerçekleştirilmesi Matrix, Kodlama, Kodlayıcılar arası karşılaştırma, bileşik, grup sorgularının örnek veriler üzerinden anlamlandırılarak sorgulatılması ve çalışmalarda nasıl anlamlı kullanılacağının tartışılması
2 Katılımcı Verileri ile Çalışma Katılımcıların kendi verilerini NVivo kullanarak analiz edebilecekleri, tartışabilecekleri, yorumlayabilecekleri bir ortam sağlanması için bireysel ve/veya grup ile birlikte çalışılması

NVivo ile yapılan makaleler üzerinde tartışma


Eğitim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Yeri