LISREL

Değerli araştırmacılar;
Yürütmekte olduğunuz araştırmaların​:
SPSS Programı ile Nicel Veri analizleri,
NVivo Programı ile Nitel Veri Analizleri,
Lisrel Programı ile Yapısal Eşitlik Modellemesi,
Meta Analiz programıyla Metası ve Analizi
Uzman kadrolarımız tarafından yapılmaktadır​.
Bilgi için aniyayincilik@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.


Okunma: 2098
Tarih: 22.05.2015 15:53