Notice: Undefined index: cerez in /home/aniegitim.com.tr/httpdocs/action/connection.php on line 30
Anı Yayıncılık Akademik Okul

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Anı Yayıncılık Akademik Okul

Akademik Kış Okulu 2018 Başvuruları Başladı

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık olarak düzenlediğimiz Akademik Okul'un onuncusunu 18-27 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara'da yapıyoruz


Dokuz ayrı eğitim olarak planlanan Akademik Kış Okulu için son başvuru tarihi, 5 Ocak 2018.


Eğitim gruplarımızın 15'er kişiyle sınırlı olduğunu hatırlatırız. Başvurularınızı eğitimlere başvuru bölümünden yapabilirsiniz.Eğitim Takvimi

Eğitimler

NVIVO11 Başlangıç Düzeyi

Nvivo Programı çalışma alanı ve arayüz tanıtımı (Örnek proje üzerinden),NVİvo 11 ile Proje Oluşturma ve Verileri Analize Hazırlama, Proje oluşturulması.

İleri Düzey NVIVO

Bu eğitim, temel düzey Nvıvo kullanımı eğitimine katılmış araştırmacılar ve/veya gerçek bir araştırmanın verilerinin analizinde yazılım kullananlar için düzenlenmiştir.

Lisrel 9.1 İle Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yapısal eşitlik modellerinin tahmini ve model uyumunun değerlendirilmesi, doğrulayıcı faktör modelleri.

Eylem Araştırması

Eylem araştırması; pek çok disiplin alanında problem çözmeye yönelik olarak gerçekleştirilen sistematik, yansıtmalı ve işbirlikli sorgulamadır.

Nitel Araştırma Yöntemleri

Nitel Araştırma Paradigması; Neden Nitel Araştırma Yaparız?
Nitel Araştırma Desenleri (Anlatı araştırması, durum çalışması, etnografya...

Meta Analizi & CMA

Meta-analiz nedir? Diğer sistematik analiz yöntemlerinden farkı nedir? Bir meta-analiz çalışmasının işleyişi nasıldır? Etki büyüklüğü nedir? Çeşitleri nelerdir? Nerelerde kullanılır?

Akademik Yazma & End Note

EndNote ile tez yazma, makale yazma, Yayınlama, Tez ve makaleniz ile ilgili düzenli, kolay erişilebilir, kişisel kütüphane oluşturma...

Karma Yöntem Araştırmaları

Karma Yöntem Araştırmalarının Doğası, Karma Yöntem Araştırmalarının Tarihsel Felsefi ve Kuramsal Temelleri, Karma Yöntem Desen Seçimi...

Temel İstatistik, SPSS

Değişken ve Ölçek Türleri, Hazır Yazılımlarda Değişken Tanımlanması Ve Veri Girişi...